© FOTOGRAFSKO DRUŠTVO GRČA KOČEVJE | narava@fotodrustvo-grca.si

Home

- Please read carefully the rules of the contest

- Use English letters ONLY, please enter precise information!

- Do NOT use any special characters such as: # & ñ ä $ ? /

- All your photos upload at the same time

- Photos 1920 pix horizontal side or 1080pix vertical side

- In case you have some trouble to upload your photos, please send them on email: narava@fotodrustvo-grca.si

- Our PayPal address is: narava@fotodrustvo-grca.si


- Quick Instruction HERE>>>

- VIDEO instructions for Uploading HERE>>>- prosimo, natančno preberite pravila natečaja

- uporabljajte samo angleško ali slovensko pisavo

- ne uporabljati posebnih znakov kot so: # & ñ ä $ ? /

- vse fotografije naložite istočasno

- Dim. fotografij 1920 pix horizontalno ali 1080pix vertikalno

- VIDEO navodila za nalaganje fotografij TUKAJ>>>

- v primeru težav pri “Uploadu”, prosimo pošljite vaše fotografije na naš emajl: narava@fotodrustvo-grca.si

- naš PayPal naslov je: narava@fotodrustvo-grca.si
17th International Contest of Photography NARAVA 2024

17. mednarodni salon fotografije NARAVA 2024INSTRUCTIONS

KRATKA NAVODILA

Entry Fee | Pristojbina
Entry Fee | Pristojbina

ENTRY FEE     |     KOTIZACIJA