© FOTOGRAFSKO DRUŠTVO GRČA KOČEVJE | narava@fotodrustvo-grca.si

Home


FOTOGRAFSKI NATEČAJ “ODSEV 22” | PRAVILA

Fotografsko društvo Grča Kočevje (organizator) v sodelovanju z Lesart d.o.o. (naročnik - soorganizator) za potrebe projekta Metulji in kačji pastirji razpisuje: Javni fotografski natečaj »ODSEV 22«.


Na natečaju lahko brezplačno sodelujejo tako ljubiteljski kot poklicni fotografi z vsega sveta. Seznam udeležencev TUKAJ>>>

Natečaj je organiziran skladno s pravili Fotografske zveze Slovenije (FZS).


Zahtevana dimenzija posamezne fotografije je 1920 pik (daljša stranica) za ležeče fotografije ali 1080 pik  (daljša stranica) za pokončne fotografije v sRGB JPG/JPEG formatu. Največja velikost posamezne fotografije je 2 Mb. Fotografije bodo predstavljene žiriji na 48’’ HDTV z ločljivostjo 1920 x 1080 pik, ki bodo porazdeljene tako, da se jih v posamezni temi ocenjuje med seboj ločeno, v štirih krogih.


TEME NATEČAJA:


A - METULJI IN KAČJI PASTIRJI:

Žirija bo v tej temi sprejela v ocenjevanje samo dela, ki so nastala v naravi in morajo upoštevati pravila naravoslovne fotografije*.

• Na fotografijah niso sprejemljivi ljudje ali rezultati človeškega delovanja.

• Zgodba povedana s fotografijo ima večjo težo kot sama tehnična dovršenost fotografije.

• Nobena tehnika, ki doda, preseli (kloniranje), zamenja ali odstrani slikovne elemente ni dovoljena razen obrez fotografije.

• Tehnike, ki izboljšajo fotografijo brez spreminjanja zgodbe iz narave ali tehnike, ki ne spreminjajo slikovne vsebine ali tehnike, ki ne spreminjajo vsebine originalnega prizora so dovoljene. To vključuje HDR tehnike, tehnike povečevanja globinske ostrine (focus staking), osvetljevanje ali temnenje fotografije.

• Tehnike s katerimi odstranimo elemente, ki so nastali zaradi lasnosti fotoaparata, kot so prah, digitalni šum so dovoljene.

• Vse dovoljene prilagoditve morajo izgledati naravno.

• Barvne fotografije je dovoljeno pretvarjati v črno bele ali monokromatske.

* Žirija je končni razsodnik teh standardov in lahko po svoji presoji zahteva originalno neobdelano datoteko (RAW ali

originalni JPG), kot jo je zabeležila kamera. Odločitve žirije so dokončne in na odločitve ni dovoljenih pritožb.


B - ČLOVEK IN VODA:

Namen teme je prikazati pozitivni ali negativni odnos človeka do voda, prikazati stanje voda in opozoriti na odnos človeka do vode.


C - ŽENSKI SVET:  

Tema je prosta in je namenjena izključno ženskam!

Pričakovana dela: ženski pogled na urbana središča, naravo, arhitekturo, portret, varstvo okolja ...

Zmagovalka te teme prejme zlato medaljo FD Grča in pridobi naziv: Fotografinja leta od Turjaka do Kolpe 2022.


Vsak udeleženec lahko v vsaki temi sodeluje s po največ petimi barvnimi fotografijami.

Z oddajo prijave avtor soglaša in potrjuje, da lahko organizator njegova dela uporabi samo za potrebe in promocijo razstave (objave v katalogu razstave, knjigi Pogled na vode od Turjaka do Kolpe, projekcijah, razstavi, potujoči razstavi z video projekcijo, uporabo fotografij v 5 min izobraževalnem filmu ki bo nastal v sklopu projekta Metulji in kačji pastirji »MIK« člankih, internetnih straneh ali drugih tiskanih in elektronskih medijih brez predhodnega dovoljenja ali plačila avtorju).

Avtorji, ki bodo imeli izbrane fotografije za knjigo prejmejo brezplačen izvod knjige.


NAGRADE:

Tema A in B

FD Grča nagrade | zlata, srebrna in bronasta medalja ter 6 diplom

Tema C

Naslov Fotografinja leta od Turjaka do Kolpe

FD Grča nagrade | zlata, srebrna in bronasta medalja ter 6 diplom

Skupaj bo podeljenih 28 nagrad in priznanj.


ŽIRIJA:

Prispele fotografije bosta ocenili komisiji:


Za temi A in B:

Marjan Artnak, MF FZS

Stanko Lavrič, KMF FZS

Andraž Žnidaršič, KMF FZS


Za temo C:

Vesna Jerbič Perko, Pokrajinski muzej Kočevje

Mira Artnak Bizjak, FD Grča

Natalija Šveigl, FD Grča


ROK ZA ODDAJO DEL: 30.05.2022

Dela se oddajo digitalno kot JPG datoteke izključno na spletni strani natečaja: www.fotodrustvo-grca.si/mik.html, (GUMB ZGORAJ). V primeru morebitnih težav tudi po elektronski pošti: narava@fotodrustvo-grca.si


ŽIRIRANJE: 04.06.2022


OBJAVA REZULTATOV: Rezultati natečaja bodo objavljeni na internetni strani: www.fotodrustvo-grca.si/mik.html in www.phototrails.si/mik.html najkasneje do 14.06.2022.

Vsak udeleženec natečaja prejme svoje osebne rezultate tudi po elektronski pošti: narava@fotodrustvo-grca.si


Javna podelitev nagrad in projekcija vseh nagrajenih in sprejetih del bo v Kočevju, v Šeškovem domu, v mesecu juniju. Udeleženci bodo o točnem terminu obveščeni naknadno.


AVTORSKE PRAVICE:

Prispele fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočega. Odgovornost vsakega udeleženca je, da zagotovi, da so vse fotografije, ki jih predloži, objavljene z dovoljenjem tretjih oseb in ne kršijo avtorskih pravic tretjih oseb ali zakona. Udeleženci jamčijo, da soprijavljene fotografije njihovo delo in da imajo v lasti avtorske pravice za to. Izključne avtorske pravice za vsa dela v tem tekmovanju so last avtorja fotografij. Z oddajo prijave avtor soglaša in potrjuje, da lahko organizator razstave uporabi njegovo avtorsko delo, ki ga bo žirija uvrstila v izbor fotografij, za uporabo v svojih publikacijah, spletnih straneh in / ali v katerem koli promocijskem materialu povezanem z dejavnostjo projekta Metulji in kački pastirji, brez predhodnega dovoljenja avtorja.

Organizator in naročnik fotonatečaja bosta v vseh nadaljnjih objavah navajala avtorje fotografij. Za dodatna vprašanja in pojasnila se lahko obrnete na narava@fotodrustvo-grca.si.