© FOTOGRAFSKO DRUŠTVO GRČA KOČEVJE | narava@fotodrustvo-grca.si

Home


The Best of NARAVA | Photogallery - Fotogalerija

The Best of NARAVA | In the city square in Kočevje we set up the exhibition The Best of NARAVA. At the exhibition there is a selection of 20 photographs, which were awarded with one of the gold medals in the previous NARAVA contests. On Thursday, June 29, the exhibition was opened by the Mayor of Municipality Kočevje

Najboljše iz NARAVE | Na mestni ploščadi v Kočevju smo postavili razstavo The Best of NARAVA. Na razstavi je izbor 20 fotografij, ki so na predhodnih natečajih NARAVA prejele eno od zlatih medalj. V četrtek 29. junija je razstavo svečano odprl župan občine Kočevje.

Fotografirala: Zdravko Turk in Marjan Artnak