© FOTOGRAFSKO DRUŠTVO GRČA KOČEVJE | narava@fotodrustvo-grca.si


11th International Contest of Photography NARAVA 2018

11. mednarodni salon fotografije NARAVA 2018WHITE - Entry is complete

Orange - Missing Entry Fee

Blue - Missing Photos

NOTE: If you see any mistake please write on

email: narava@fotodrustvo-grca.si


BELO - Vloga je popolna

Oranžno - Manjka pristojbina

OPOMBA: V primeru, da vidite morebitno napako, prosimo javite na

email: narava@fotodrustvo-grca.si


Entry status of participants | Index

Status udeležbe | Legenda