© FOTOGRAFSKO DRUŠTVO GRČA KOČEVJE | narava@fotodrustvo-grca.si

Home


Fotografski natečaji, ki jih organizira Fotografsko društvo Grča:

NARAVA - Mednarodni fotografski natečaj, ki poteka po pravilih fotografskih združenj katerih člani smo:

FZS - Fotografska zveza Slovenije

FIAP - Mednarodna fotografska zveza za umetniško fotografijo PSA - Fotografska zveza ZDA.

NARAVA je natečaj na katerem se predstavijo fotografi s celega sveta. Izmed natečajev, ki jih organiziramo je organizacijsko najzahtevnejši, po udeležbi najštevilčnejši in posledično tudi najodmevnejši.

ŽIVALI V NARAVI - Mednarodni fotografski natečaj, ki je organiziran v skladu z pravili Fotografske zveze Slovenije. Organiziramo ga v sodelovanju z Zvezo lovskih družin Kočevje, ki kot sponzor prispeva nagrade.DRUŠTVENA PREGLEDNA RAZSTAVA - Vsakoletni natečaj, ki je namenjen izključno članom Fotografskega društva GRČA.

Na natečaju se člani praviloma predstavimo z deli, ki so nastala tekom tekočega leta in so kot taka pregled fotografskega ustvarjanja članov društva v tem letu. Natečaj se časovno ujema z občnim zborom društva, ki je običajno ob koncu vsakega leta.Podrobnejše informacije o natečajih in razpisne pogoje najdete na straneh posameznih natečajev!

The Photographic Contests, organized by the Photo Club Grča:

NARAVA - An International Photography Contest, which is conformed under the rules of photographic associations whose members we are:

FZS - Photographic Association of Slovenia

FIAP - International Federation of Photographic Art and

PSA - Photographic Association of USA.

NARAVA is a contest which present photographers from around the world. It's the bigest and most valuable contest in our organizations.

ANIMALS IN THE WILD - An International Photography Contest, which is organized in accordance with the rules of Photographic Association of Slovenia. We organize the contest in cooperation with the Hunters Association of Kočevje.


For more information please visit appropriate page of the competition!

NARAVA Živali v naravi NARAVA Animals in Wild

FOTOGRAFSKI NATEČAJI V ORGANIZACIJI FOTOGRAFSKEGA DRUŠTVA