© FOTOGRAFSKO DRUŠTVO GRČA KOČEVJE | narava@fotodrustvo-grca.si


Theme NATURE              Tema NARAVA nagradenarava

Theme NATURE


Tema NARAVA


nagradePOKRAJINA

Theme LANDSCAPES


Tema POKRAJINA


nagradeprosto

Theme OPEN


Tema PROSTONARAVA is an International salon which is open for all photographers from all over the world. The salon is conformed with the rules of International Federation of Photographic Art (FIAP), Photographic Association of Slovenia (FZS) and Photographic Society of America (PSA).


On this page you can find photo galleries from the last contest, and links to catalogs of all previous contests.


We would like to thank everyone who have entered in any NARAVA contest!


NARAVA je mednarodni natečaj, ki je odprt za fotografe s celega sveta. Organiziran je skladno s pravili Fotografske zveze Slovenije (FZS), Mednarodne federacije za fotografsko umetnost (FIAP) in Fotografske zveze Združenih držav Amerike (PSA).


Na tej strani najdete fotogalerije iz zadnjega natečaja in povezave do katalogov z vseh dosedanjih natečajev.


Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki ste sodelovali na katerem koli natečaju NARAVA!

Click on the photo to view slideshow of award winners  |  Za ogled galerije nagrajenih fotografij klikni na fotografijo

International Contest of Photography NARAVA - Archive   |   Mednarodni salon fotografije NARAVA - Arhiv

Photo Galleries of Awarded Photographs NARAVA 2023 | Fotogalerije nagrajenih del NARAVA 2023

Previous catalogues as PDF-file you can see if you click on picture below: Kataloge s predhodnih natečajev v PDF obliki si lahko ogledate s klikom spodaj: 2008 2009 2010 2011 2012 NARAVA 2010 NARAVA 2012 NARAVA 2011 NARAVA 2009 NARAVA 2008 2013 2014 2015 2016 2017 NARAVA 2013 NARAVA 2014 NARAVA 2015 NARAVA 2016 NARAVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 NARAVA 2013
2023 NARAVA 2013